Istnieje kilka modeli cenowych dostawców chmur:

  1. Zarezerwowane instancje: Ten model pozwala klientom zobowiązać się do korzystania z określonej ilości zasobów (np. maszyn wirtualnych) na ustalony okres czasu, najczęściej na okres miesiąca. Klient może wybrać potrzebną konfigurację infrastruktury lub usług na początku okresu i może dokonywać niewielkich zmian co miesiąc. Ten model najlepiej nadaje się do obciążeń, które mają przewidywalne wzorce użytkowania i długoterminowe wymagania dotyczące zasobów.
  2. Wykupiona pojemność: Ten sam model co „Zarezerwowane instancje”, ale ten model umożliwia klientom wykupienie z góry określonej ilości zasobów w zamian za obniżoną stawkę miesięczną i korzystanie z nich przez określony okres czasu, zwykle 12 miesięcy. Nie można wprowadzać zmian lub można wprowadzać niewielkie zmiany.
  3. Model „płacisz za to, co zużyjesz” to podejście cenowe i rozliczeniowe stosowane przez Cloudsy. Klienci, którzy korzystają z tego modelu, płacą tylko za zużywane zasoby w oparciu o minutę. Innymi słowy, płacisz tylko za to, czego używasz. Umożliwia to użytkownikom łatwe i szybkie skalowanie zasobów w górę lub w dół według ich potrzeb, bez konieczności wyprzedzających inwestycji w sprzęt lub infrastrukturę. Dlatego Cloudsy nazwało swoje usługi IaaS/PaaS „Elastic Cloud”. Na przykład, jeśli używałbyś usługi IaaS/PaaS Cloudsy do uruchomienia strony internetowej, płaciłbyś za czas, w którym wirtualna maszyna działała, plus ewentualne dodatkowe opłaty za przechowywanie i transfer danych. W okresach wysokiego popytu (na przykład w okresie „Wielkanocnym”, „Czarny Piątek” lub innych), gdy twoja strona potrzebuje więcej zasobów, możesz po prostu uruchomić dodatkowe wirtualne maszyny lub dodać pamięć RAM/CPU/SSD do istniejących i płacić za ich używanie tylko wtedy, gdy są potrzebne. W przeciwnym razie, w okresach niskiego popytu, gdy nie potrzebujesz już zasobu, możesz go wyłączyć i zmniejszyć parametry wirtualnych maszyn. Ten model oferuje elastyczność i efektywność kosztową dla start-upów i osób pracujących w dziedzinie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i nauki danych, ponieważ wymagają oni zasobów obliczeniowych o dużym obciążeniu, wyposażonych w drogie karty GPU, nie chcąc zobowiązywać się do długoterminowych umów ani wysokich inwestycji w drogie sprzęty. Ponadto, elastyczne wirtualne maszyny Cloudsy z vGPU pozwalają takim użytkownikom eksperymentować od czasu do czasu i testować różne konfiguracje oraz modele AI/ML bez znaczących kosztów.