Kiedy strategia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw wymusza, albo choćby zachęca do szerszego wykorzystania chmury obliczeniowej, działy IT mogą uzupełniać brakujące zasoby i kompetencje, sięgając po profesjonalne usługi chmurowe świadczone przez zewnętrznych partnerów.

W konkurencji do globalnych hiperscalerów, na rynku funkcjonuje pokaźna liczba lokalnych dostawców, oferujących zasoby chmury infrastrukturalnej wraz z szeregiem komplementarnych usług towarzyszących. Mowa tutaj o profesjonalnych usługach doradztwa, migracji i zarządzania, które umożliwiają różnej wielkości organizacjom uzupełnienie brakujących zasobów i kompetencji w drodze ku szerszemu wykorzystaniu chmury, w tym w obszarach budowy i utrzymania środowisk hybrydowych oraz multicloud.

Redakcja Computerworld przeprowadziła badanie, którego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, z jakich powodów oraz w jakim zakresie firmy gotowe są przekazać odpowiedzialność i zadania związane z lanowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem infrastrukturą chmury wyspecjalizowanym partnerom?

Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

Próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie pozwala spojrzeć z nieco innej perspektywy na krajobraz wykorzystania chmury w rodzimych organizacjach. Tym bardziej, że zapotrzebowanie na profesjonalne usługi chmurowe zdaje się być duże, a pozyskane w ten sposób zasoby i kompetencje umożliwiają firmom wpisywanie kolejnych elementów chmury w swoje procesy biznesowe. Już dzisiaj 37% organizacji prowadzi wdrożenia chmury łącząc własne zasoby z usługami partnerów, a kolejne 28% firm idzie o krok dalej w całości przekazując odpowiedzialność i zadania w tym obszarze na zewnątrz.

Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.

Source: https://www.computerworld.pl/news/Chmura-obliczeniowa-i-uslugi-jej-towarzyszace-Doradztwo-migracja-zarzadzanie,446541.html