Potreba za GPU iz dana u dan je veća ,i koja traži da GPU ima visoke performanse kako bi mogao zadovoljiti potrebe korisnika pred kojim se stavljaju sve složeniji zahtjevi. Od izvođenja složenih proračuna, analiza podataka, simulacija, projektiranja, sve do igranja igra. Jedno od rješenja jest korištenje virtualnog GPU u tehnologiji Cloud-a.

GPU-ovi (Graphics Processing Unit/grafička procesna jedinica) koriste se za izvođenje složenih izračuna i prikaza velikom brzinom i visokom učinkovitošću. Da biste koristili GPU za bilo koju od ovih svrha, trebate instalirati odgovarajući softver i upravljačke programe te napisati kod koji se može izvoditi na GPU-u.

GPU-ovi se mogu koristiti na nekoliko načina, neki od njih su:

  • Grafika i vizualizacija – GPU-ovi se obično koriste za renderiranje slika i videa, pružajući visokokvalitetnu grafiku.
  • Duboko učenje – GPU-ovi su prikladni za složene proračune koje zahtijevaju algoritmi dubokog učenja i koriste se za treniranje velikih neuronskih mreža.
  • Znanstveno računalstvo – GPU-ovi se mogu koristiti za simulacije, analizu podataka i druge računalne zadatke visokih performansi koji zahtijevaju ogromne mogućnosti paralelne obrade.
  • Igre – GPU su bitna komponenta za igranje visokih performansi, pružajući realističnu grafiku i poboljšano iskustvo igranja.

Virtualni GPU (vGPU) je tehnologija koja omogućuje da više virtualnih strojeva dijeli jedan fizički GPU. Svako virtualno računalo dobiva dio resursa GPU-a, poput memorije i procesorske snage, i može ih koristiti za pokretanje grafički zahtjevnih aplikacija. To može pomoći u smanjenju troškova hardvera i poboljšati iskorištenost poslužitelja, jer više virtualnih računala može raditi na jednom fizičkom poslužitelju, svaki sa svojim vlastitim GPU resursima.

Gdje se koristi vGPU?

vGPU se obično koristi kod Cloud-a, gdje više korisnika može pristupiti i koristiti zajednički GPU resurs. Također se koristi u infrastrukturi virtualne radne površine za pružanje vrhunskih grafičkih mogućnosti za udaljene korisnike, te u podatkovnim centrima za znanstveno računalstvo i radna opterećenja računala visokih performansi.

Ova tehnologija omogućuje organizacijama da koriste GPU resurse učinkovitije i ekonomičnije, dijeleći ih između više virtualnih računala i korisnika. vGPU može biti elastičan, što znači da se resursi dodijeljeni virtualnom računalu mogu dinamički prilagođavati kako bi zadovoljili promjenjive zahtjeve. Elastic vGPU tehnologija omogućuje administratorima prilagodbu količine GPU resursa dodijeljenih virtualnom računalu u hodu, bez potrebe za ponovnim pokretanjem ili zastojem. Na primjer, ako virtualni računalo treba više GPU resursa za pokretanje zahtjevne aplikacije, administrator može povećati vGPU dodjelu virtualnom računalu, a zatim ga ponovno smanjiti kada nema potrebe za korištenjem iste aplikacije. To omogućuje organizacijama da učinkovito upravljaju svojim GPU resursima i osiguraju da se oni optimalno koriste, a i time optimiziraju troškove poslovanja.

Možete testirati i koristiti Elastic vGPU na Cloudsyju. Naša platforma nudi virtualna računala s GPU-om koji su optimizirani za radna opterećenja GPU-a. Cloudsy također nudi vlastito sučelje za programiranje aplikacija kako bi Elastic cloud bio fleksibilniji. Ako koristite vGPU na Cloudsyju, to vam može pomoći da smanjite troškove hardvera, poboljšate iskorištenost poslužitelja i pružite bolje korisničko iskustvo za intenzivna radna opterećenja. Da biste koristili vGPU na Cloudsyju, morate stvoriti VM instancu, instalirati potreban softver i upravljačke programe i konfigurirati postavke vGPU-a. Štoviše, naša platforma omogućuje tvrtkama da koriste model “Pay-as-you-go” i dodatno uštede troškove.

Elastični vGPU dostupni za testove uz Cloudsy, naši kontakti
su: info@cloudsy.partners ili dhodak@cloudsy.partners

Slobodno posjetite naše web stranice: https://cloudsy.partners/