Procijenjeno je da će do 2026. godine potrošnja na usluge “oblak“ u Europi u odnosu na godinu 2023. biti skoro udvostručena. Zbog napretka tehnologija i usluga u svijetu a tako i u Europi, na tržištu raste potražnja za IT kompanijama koje pružaju svoje usluge u “oblaku“. No kako bi se zadovoljivo potražnja tržišta, sve veći broj pružatelja “oblak“ usluga se pojavljuje na tržištu.

Prema Međunarodnoj podatkovnoj korporaciji (IDC), procijene potrošnje javnih usluga u 2023. godini u “Oblaku” u Europi dosegnut će 148 milijardi $ i dosegnut će 258 milijardi $ do 2026. godine. Potreba za isplativija IT rješenja, digitalne transformacije, hibridan rad radnika potiče rast potrošnje usluga u “Oblaku”. S druge strane, postoje zahtjevi za smanjenjem potrošnje jer “Oblak” usluge konzumiraju ogromne količine električne energije.

Većina velikih pružatelja “Oblak” usluga, imaju paket-ponude koje obično nude i više od korisnikovih potreba koje neće koristi ali koje će svejedno biti dostupna (trošiti energiju) i plaćati. Kod paket-ponuda, ponekada nije praktično jer morate procjenjivati koji paket odgovara trenutačnim zahtjevima korisnika, te se obavezati ugovorom na usluge iz paketa. Što nekada zna biti nezgodno jer se u svakom trenutku mogu zahtjevi promijeniti ili štoviše prekinuti se suradnja između partnera i klijenta. Što može dovesti i do neplaćanja tj financijskog gubitka.

Naša platforma “Cloudsy” omogućuje usluge (Paas/IaaS), koja je fleksibilna kod ponuđenih usluga (naplata samo ono što koristite, i kada koristite) što automatski našim partnerima, IT kompanijama omogućuje također fleksibilnost kod svojih klijenata. Ono što posebno pridodaje fleksibilnost “Cloudsy-a“ jest tim eksperta koji stoje iza platforme, koji su voljni saslušati i pomoći partneru koji ima specifičan zahtjev od svojeg klijenta.

Rad sa “Cloudsy“ je vrlo jednostavan i transparentan. Ne traži ugovornu obavezu, cijene su pristupačne i predvidljive, što omogućuje našim partnerima smanjenje financijskoj rizika i povećava pouzdanost prema svojem klijentu. Model naplate Pay-As-You-Go, koristeći vremensku jedinicu minutu kao obračunsku jedinicu. Kod novih potencijalnih klijenata uvijek postoji doza skeptičnosti, i unatoč demonstraciji partnerovih usluga. Kako bi pomogli takvih klijentima, partnerima omogućujemo da ponude i testni period je 7 dana, no svakako i duže ako partner procijeni da će trebati.

Ako se zahtjevi postojećeg klijenta promjene, te treba koristiti manje resursa, naši partneri sami u nekoliko koraka i minuta mogu napraviti promjene za koje ne trebaju dodatne autorizacije. Ako partner ima klijenta čiji zahtjevi za resursima se svakodnevno mijenjaju jer radi na zahtjevnom projektu koji traži česta testiranja koje zahtijevaju veće resurse, moguće je dati pristup klijentu da sam određuje količinu resursa. Unatoč potpunom pristupu našoj platformi koju partner ima sa koje može potpunosti upravljati uslugama, tu je naša tehnička podrška koja je na raspolaganju 24/7.

Pozivamo Vas da dogovorite online sastanak na kojem biste saznali više o našoj platformi “Cloudsy“.

https://mreza-old.bug.hr/